Spółka Hakawai Logistic Sp. z o.o.

zajmuje się logistyczną i administracyjną obsługą podmiotów zewnętrznych,
w szczególności firm produkcyjnych.

Gwarantujemy kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach działalności firm wymagających obsługi logistycznej i administracyjnej.

Jeżeli poszukujesz partnera godnego zaufania zapraszamy do kontaktu.